GTC 2021

Regulamin

Opłaty rejestracyjne i Regulamin

Niezależnych Konsultanci

49 dolarów amerykańskich rejestracja Early Bird: 25 marca - 15 kwietnia 2021 roku

89 dolarów amerykańskich pełna opłata rejestracyjna: 16 kwietnia - 14 czerwca 2021 roku

49 dolarów amerykańskich w przypadku nowych Niezależnych Konsultantów, którzy dołączyli do Arbonne od 1 kwietnia 2021 roku

Rejestracja na konferencję GTC 2021 jest otwarta i dostępna dla osób, które wniosą odpowiednią opłatę rejestracyjną.

Wszyscy uczestnicy GTC muszą dokonać odpowiedniej opłaty rejestracyjnej, aby zapewnić sobie miejsce podczas GTC. Wszystkich opłat rejestracyjnych można dokonać wyłącznie kartą kredytową (Visa, MasterCard, American Express oraz Discover). Konsultanci z Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii oraz Polski: transakcje zostaną zrealizowane w dolarach amerykańskich według kursu ustalonego przez bank, z którego usług korzystają. Wszystkie kwoty podane są w dolarach amerykańskich.

Nagrody w tej ofercie oraz zdobytych lub niewykorzystanych punktów QV nie można przekazać innemu Konsultantowi Arbonne lub Klientowi Preferencyjnemu. W promocji tej nie udziela się żadnych kredytów ani nie wydaje gotówki czy towarów zastępczych.

Firma Arbonne nie jest odpowiedzialna za zorganizowanie zakwaterowania podczas GTC 2021 lub podróży w ramach tej konferencji. Każdy uczestnik sam ponosi wszelkie koszty podróży.

Arbonne może obniżyć obrót lub unieważnić nagrody związane z obrotem w wyniku zwrotu produktów, wymiany produktów na takie, które mają mniejszą wartość QV lub ponowny zakup produktów.

Konsultanci Arbonne muszą być aktywni, spełniać wymagania i mieć doskonałą reputację w Arbonne oraz spełniać warunki Umowy Konsultanta Arbonne, Zasad i Procedur oraz SuccessPlanu Arbonne („Warunki”) w czasie trwania tej oferty, aby móc wziąć udział w kwalifikacjach.

Wszystkie wymagania kwalifikacyjne, specyfikacje, nagrody oraz szczegóły mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Arbonne zachowuje prawo do wprowadzania poprawek, zmian lub do anulowania tej oferty lub jej części według własnego uznania. Firma Arbonne zachowuje prawo do zdyskwalifikowania w dowolnym czasie każdego Konsultanta lub Klienta Preferencyjnego (jeśli dotyczy), który złamał punkty tego Regulaminu, „Warunki” lub inne stosowne umowy, zasady lub przepisy oraz jeśli Arbonne stwierdzi, że zaistniała manipulacja, oszustwo lub kupowanie bonusów.

Wyłącznie główny przedstawiciel spółki Liderów na poziomie National Vice President będzie mógł zarejestrować się na konferencję gratis.

Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. Niezależni Konsultanci, którzy zrezygnują, stracą pieniądze wpłacone za rejestrację na GTC 2021.

Niezależny Konsultant, który będzie mógł dokonać rejestracji GTC 2021 gratis, ale zrezygnuje z udziału, straci możliwość uczestnictwa. Rejestracja gratis na GTC 2021 nie może zostać przekazana innemu Niezależnemu Konsultantowi. Nie udziela się żadnych zniżek ani nie wydaje gotówki czy towarów zastępczych.

Opłaty rejestracyjnej dla Konsultanta nie można przekazać innej osobie – bez wyjątków.

Firma Arbonne ma prawo do całkowitej lub częściowej zmiany Regulaminu w dowolnym momencie i według potrzeby.